Bezpečné odstránenie amalgámovych plômb – IOAMT protokol

Ako treba chrániť pacienta pred výparmi z ortute pri odstraňovaní amalgámových plomb?

Telo pacienta je zavinuté do zástery na ochranu pokožky a oblečenia. Pacientovi sa zakryje tvár, aby čiastočky amalgámu neprišli do kontaktu s pokožkou alebo očami. Uplatňuje sa bezlatexový kofferdam, ktorý izoluje ošetrovaný zub a bráni časticiam ortuti zo starej výplne v kontakte s ústnou sliznicou. Vedľa zuba sa umiestni výkonný odsávač na odsávanie vzduchu, ktorý má za úlohu odsávať výpary. Pacientovi sa nosovou maskou podáva čistý vzduch. Blízko pacientovej hlavy sa umiestni špeciálny odsávací systém, ktorý posiela ortuťové výpary von z ordinácie. Pred umiestnením nových výplní bez amalgámu sa odstráni bezlatexový kofferdam a dbá sa na dôkladné vypláchnutie pacientových úst. Po odstránení sa vykonáva vetranie ordinácie.

odstranenie amalgamovych plomb
odstranenie amalgamovych plomb

Ako treba chrániť lekára a personál pred výparmi z ortute pri odstraňovaní amalgámových plomb?

Personál použije respirátory s filtrami, ktoré redukujú vdychovanie ortuťových výparov, personál používa plášť, bezlatexové rukavice a ochranu očí. Vŕtanie sa vykonáva vŕtačkou, pri nízkych otáčkach, ktorá produkuje menej tepla a vibrácií, čím sa znižuje množstvo ortuťových pár. Veľkoobjemové odsávanie redukuje rozstrekovanie ortuťových častíc a smeruje ich do odsávacej rúrky. Amalgámová výplň sa počas odstraňovania udržuje pod stálym vodným postrekom, aby sa zachovala nízka teplota a znížil tlak pár ortuti. Amalgámová výplň sa rozdelí na menšie kúsky a vyberie, aby vzniklo čo možno najmenej ortuťových výparov.

Zdroj: yurmax.cz

Užitočné informácie:

Facebooková skupina: Hypotyreoza / HashimotoSkCz / stitna zlaza /autoimunita – skúsenosti viac ako 4000 členov

Ostatné články z kategórie štítna žľaza: ŠTÍTNA ŽĽAZA