Nadobličky a znížená činnosť štítnej žľazy

Čo sú nadobličky?

Nadobličky /angl.: adrenal glands/ sú párové žľazy z vnútorným vylučovaním, nachádzajú na vrchu obličiek. Tvoria viacero hormónov, jedným z nich je aj kortizol.

Aby mohli nadobličky správne fungovať, potrebujú funkčnú štítnu žľazu. Pacienti s hypothereózou len veľmi zriedka majú optimálne hodnoty hormónov štítnej žľazy, pokiaľ sú liečení iba syntetickým levothyroxínom /Euthyrox, L-tyroxín, Tirosint, Letrox…/. Pokiaľ štítna žľaza nevyrobí dostatok fT4 a fT3, nadobličky dočasne suplujú fuknciu štítnej žľazy zvýšenou produkciou kortizolu. Dočasne, potom sa unavia, vyčerpajú a zníži sa tvorba kortizolu. Niekedy sa tvorba kortizolu tak zníži, že človek nevie vyliezť z postele po celý deň.

nadoblicky
nadoblicky

Pokiaľ človek nemá v poriadku hodnoty kortizolu, má to vplyv na premenu T4 na T3. Nízky kortizol je aj často príčinou, prečo pacienti netolerujú NDT /natural dessicated thyroid/.

AKO SI OTESTOVAŤ STAV NADOBLIČIEK DOMA?

1. ZRENIČKOVÝ TEST

Postavte sa do úplne zatemnej miestnosti pred zrkadlo. Zboku zasvieťte baterkou do oka smerom na zreničky a svieťťe približne minútu.Pozorujte zreničku. Ak máte únavu nadobličiek, zrenička sa zúži, a následne sa bude rozširovať a zas zužovať na striedačku. Pri zdravých nadobličkách sa zrenička správa tak, že sa zúži a minimálne minútu zostane zúžená, prípadne s miernými zakolísaniami.

2. TEPLOTNÝ TEST

TEPLOTNÝ TEST (DATS = Daily Average TemperatureS; test nadobličiek)

Merajte 3x denne teplotu pod jazykom /odčítajte teplotu až 5-7 minút po vložení do úst, ústa za tvorené, dýchať nosom, potrebný je teplomer klasický teplomer, alebo teplomer s 2 desatinnými miestami)/. Prvý krát merajte 3 hodiny po zobudení, druhý krát po ďalších 3 hodinách a tretí krát po ďalších 3 hodinách. Pokiaľ ste práve športovali alebo jedli, merajte až po 20 minútach. Na konci dňa vypočítajte priemernú dennú teplotu. Merajte za sebou 5 dní. Porovnajte najvyššiu a najnižšiu priemernú dennú teplotu. Pokiaľ tieto 2 priemerné denné teploty kolíšu o viac ako 0,1 stupňa, nadobličky sú oslabené a potrebujú podporu.

Menštruujúcim ženám bazálna teplota počas cyklu kolíše, preto je potrebné merať po skončení menštuácie, pred ovuláciou – najčastejšie to vychádza na druhý týždeň cyklu.

3. TEST S TLAKOMEROM (najpresnejší pre test aldosterón)

Seďte 5 minút v kľude. Odmerajte si tlak. Následne sa ihneď posaďte a v stoji odmerajte tlak. Porovnajte tieto 2 namerané hodnoty. Po postavení by sa pri zdravých nadobličkách mal tlak zvýšiť o 10 – 20 bodov, aby natlačil krv do mozgu. Minimálne by mal zostať rovnaký. Najpresnejší výsledok podľa skúseností je pri rannom meraní, avšak zmerajte radšej aj podvečer.

Pokiaľ vyšiel niektorý z testov pozitívne, odporúča sa urobiť si slinový test kortizolu zo 4 vzoriek, nakoľko hodnota kortizolu sa počas dňa mení.

Zdroj: https://stopthethyroidmadness.com/

Užitočné informácie:

Facebooková skupina: Hypotyreoza / HashimotoSkCz / stitna zlaza /autoimunita – skúsenosti viac ako 4000 členov

Ostatné články z kategórie štítna žľaza: ŠTÍTNA ŽĽAZA

Disclaimer: Tento článok má za účel informovať. Prečítanie nenahrádza spoluprácu s lekárom.  Autor nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek následky vzniknuté použitím  postupov a metód uvedených v článku a ani za kompletnosť informácií. Rady a postupy uvedené v článku nemusia byť vhodné pre váš zdravotný stav