Tag Archives: domaci test nadobliciek

Nadobličky a znížená činnosť štítnej žľazy

Čo sú nadobličky?

Nadobličky /angl.: adrenal glands/ sú párové žľazy z vnútorným vylučovaním, nachádzajú na vrchu obličiek. Tvoria viacero hormónov, jedným z nich je aj kortizol.

Aby mohli nadobličky správne fungovať, potrebujú funkčnú štítnu žľazu. Pacienti s hypothereózou len veľmi zriedka majú optimálne hodnoty hormónov štítnej žľazy, pokiaľ sú liečení iba syntetickým levothyroxínom /Euthyrox, L-tyroxín, Tirosint, Letrox…/. Pokiaľ štítna žľaza nevyrobí dostatok fT4 a fT3, nadobličky dočasne suplujú fuknciu štítnej žľazy zvýšenou produkciou kortizolu. Dočasne, potom sa unavia, vyčerpajú a zníži sa tvorba kortizolu. Niekedy sa tvorba kortizolu tak zníži, že človek nevie vyliezť z postele po celý deň.

nadoblicky
nadoblicky

Pokiaľ človek nemá v poriadku hodnoty kortizolu, má to vplyv na premenu T4 na T3. Nízky kortizol je aj často príčinou, prečo pacienti netolerujú NDT /natural dessicated thyroid/.

čitať ďalej