Tag Archives: IOAMT protokol

Bezpečné odstránenie amalgámovych plômb – IOAMT protokol

Ako treba chrániť pacienta pred výparmi z ortute pri odstraňovaní amalgámových plomb?

Telo pacienta je zavinuté do zástery na ochranu pokožky a oblečenia. Pacientovi sa zakryje tvár, aby čiastočky amalgámu neprišli do kontaktu s pokožkou alebo očami. Uplatňuje sa bezlatexový kofferdam, ktorý izoluje ošetrovaný zub a bráni časticiam ortuti zo starej výplne v kontakte s ústnou sliznicou. Vedľa zuba sa umiestni výkonný odsávač na odsávanie vzduchu, ktorý má za úlohu odsávať výpary. Pacientovi sa nosovou maskou podáva čistý vzduch. Blízko pacientovej hlavy sa umiestni špeciálny odsávací systém, ktorý posiela ortuťové výpary von z ordinácie. Pred umiestnením nových výplní bez amalgámu sa odstráni bezlatexový kofferdam a dbá sa na dôkladné vypláchnutie pacientových úst. Po odstránení sa vykonáva vetranie ordinácie.

čitať Ďalej