Prečo nestačí zmerať TSH pre posúdenie funkcie štítnej žľazy?

Ako bežný lekár posudzuje funkciu štítnej žľazy?

Krvný test TSH /tyreotropný hormón/ sa používa približne od 70tych rokov 20teho storočia a lekármi je považovaný za zlatý štandard čo sa týka diagnostiky zdravia štítnej žľazy alebo zhodnotenia efektívnosti liečby štítnej žľazy.

Diagnostika: Bohužiaľ často sa stáva, že pacienti majú TSH v norme, avšak mávajú symptómy zníženej funkcie štítnej žľazy. Tu najčastejšie lekári volia vyčkávaciu taktiku, a liečbu nasadia až keď je TSH mimo normy a pacienti často roky pociťujú hypo sympotómy.

Efektívnosť liečby: Napriek tomu, že pacienti užívajú substitučnú liečbu /najčastejšie levotyroxín/, naďalej majú hypo symptómy. /Pokiaľ pacienti užívajú NDT alebo T3+T4 a majú optimálne nastavenú liečbu, TSH klesá k nule, čo je normálne pri takejto liečbe./

ZÁVER: Veľa z nás behá po svete s „normálnym“ TSH ale so zhoršujúcimi sa hypo symptómami.

ČO JE TSH?

TSH / Thyroid Stimulating Hormon, tyreotropný hormón/ je produkovaný a vylučovaný hypofýzou t.j. je to hormón hypofýzy. Je to “poštár”, ktorého vyšle hypofýza, aby “zaklopal” na dvere štítnej žľazy a “požiadal” ju aby vyprodukovala dostatočné množstvo hormónov. A ak človek nemá zdravú štítnu žľazu /t.j. jeho štítna žľaza nevie vyprodukovať dostatok hormónov/, TSH slále len “klope a klope a klope” na dvere a preto je jeho hodnota vysoká.

štítna žľaza

KEDY VYVINULI TEST TSH?

Test bol vyvinutý v roku 1973 na vzorke ca 200 dobrovoľníkov s cieľom ustanoviť normálne hodnoty TSH. Normálny referenčný rozsah by mal reprezentovať hodnoty TSH zdravej polulácie bez zdravotných problémov týkajúcich sa štítnej žľazy.

Lenže je tu otázka: Ako vedeli, že uvedení dobrovoľníci zo “zdravej populácie” už nemali mierne zníženú činnosť štítnej žľazy? Koľko miliónom hypo pacientov už lekári povedali, že ich výsledky sú v norme, napriek tomu, že mali hypo symptómy?

AKO LIEČIA INFORMOVANÍ LEKÁRI PACIENTOV, AK NIE PODĽA TSH?

Hľadajú takú dávku hormónov, pri ktorej:

  • zmiznú hypo symptomy
  • zlepší sa popoluňajšia telesná teplota
  • pacient má optimálny tlak a pulz
  • fT3 je vo vrchnej časti referenčého rozsahu
  • fT4 okolo polovice referenčného rozsahu

Zdroj: https://stopthethyroidmadness.com

Užitočné informácie:

Facebooková skupina: Hypotyreoza / HashimotoSkCz / stitna zlaza /autoimunita – skúsenosti viac ako 4000 členov

Ostatné články z kategórie štítna žľaza: ŠTÍTNA ŽĽAZA

Disclaimer: Tento článok má za účel informovať. Prečítanie nenahrádza spoluprácu s lekárom.  Autor nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek následky vzniknuté použitím  postupov a metód uvedených v článku a ani za kompletnosť informácií. Rady a postupy uvedené v článku nemusia byť vhodné pre váš zdravotný stav.

Zanechajte odpoveď